HUNINET Egyesület

 

Egyesületünk annak idején az alábbi módon és néven alakult, az akkori idők elvárásainak megfelelő feladatokkal. Az idők során bekövetkezett nagymértékű fejlődése az internetnek és a felsőoktatási informatikai rendszereknek, fontossá tette a feladatok, célkitűzések és emiatt az egyesület teljes és angol nevének változtatását is. Így az aktuális név: Huninet Egyesület – A magyar felsőoktatás informatikai egyesülete, Hungarian Universities Association for Informatics.

Múltunk:

1990-ben a Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottsága kezdeményezésére alakult meg a HUNINET (Hungarian University Network) Egyesület (Egyesület a magyarországi felsőoktatási számítógépes hálózat kialakítására és működtetésére), amely céljául tűzte ki a felsőoktatás számítógépes kommunikációs és információs hálózatának fejlesztését, a számítógép alkalmazási kultúra terjesztését. 

A HUNINET Egyesület céljait annak figyelembe vételével határoztuk meg, hogy az információ-gyűjtés, -feldolgozás és -elosztás a társadalmak tevékenységének fontos részévé, versenyképességük alapvető komponensévé válik. Hazánkban az egyetemi, főiskolai szféra az egyedüli hálózat, amely az oktatás sokszorozó hatására is támaszkodva képes e technika és kultúra nagy léptékű és viszonylag gyors bevezetésére. Ugyanakkor a felsőoktatásnak más területeken is kiemelkedő felelőssége van a társadalmi, gazdasági modernizációs folyamatokban. Feladatainak akkor tud megfelelni, ha meglévő szellemi potenciáljának és infrastruktúrájának hatékony kihasználását korszerű technikák - egyebek között az információ-gyűjtés, -feldolgozás és -elosztás modern módszerei - segítik. A korszerű információs és kommunikációs rendszerek alkalmazása révén a felsőoktatás a saját intézményrendszerének fejlesztésén túlmenően jelentősen hozzájárulhat a régiók fejlődéséhez is. 

A felsőoktatás fejlesztési terveinek megvalósulása jelentős mértékben fog függeni a számítógépes információs és kommunikációs rendszerek fejlettségétől és az alkalmazási kultúra színvonalától. Így pl. a földrajzilag távol eső intézmények tényleges együttműködése, a kredit rendszer alkalmazása, az akkreditációs tevékenység, az új oktatási módszerek, pl. a távoktatás bevezetése, a hatékony felsőoktatási és intézményi management nagy mennyiségű információ áramlását és a kommunikáció egy új minőségét igényli. Számos intézményünkben az információs és kommunikációs infrastruktúra fejlettsége már meghaladja a kultúra befogadásának és a lehetőségek kihasználásának szintjét, ezért az utóbbi fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az informatikai kultúrát a szükséges infrastruktúra megléte esetén a rendszer szolgáltatásainak bővítésével, előnyeinek bemutatásával, oktatással lehet leghatékonyabban terjeszteni, amelyhez Egyesületünk sajátos eszközeivel - reményeink szerint - hozzá tud járulni. 

Arra törekszünk, hogy hozzájáruljunk az e területen lelkesen dolgozó számos kollégánk munkájának eredményességéhez, elősegítsük eredményeik kisugárzását az egész intézményrendszerre, képviseljük e terület sajátos érdekeit, támogatva ezáltal is a felsőoktatási (és szélesebben a szellemi erőforrás fejlesztési) szféra fejlődését. 

A fenti célok megvalósítására kiadtuk Hírlevelünket, elindítottuk az ELKöB projektet, amely kisebb főiskolák és középiskolák információs hálózathoz való kapcsolódását segíti. A HUNINET Egyesület az MKM egyetértésével képviselte a magyar felsőoktatást a TRACE-ben, amely az UNESCO-hoz közelálló IAU (International Association of Universities) kezdeményezésére jött létre. A TRACE feladata a világ felsőoktatási intézményeivel kapcsolatos információk egységes rendszerben való összegyűjtése és feldolgozása. Egyesületünk nem kevés költséget és munkát vállalt a TRACE tagsággal járó feladatok ellátásával, az intézményekkel kapcsolatos információk összegyűjtésével. Nem egyesületünkön múlott, hogy a TRACE adatbázisa végülis nem jött létre.

 

Jelenünk:

A 2000. évi váltás előkészületére való felkészülés után, majd az intézmények információs rendszereinek kialakulása után jelenleg a szoftverakciók jelentik fő tevékenységünket. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben lényeges segítség a szoftverek minél olcsóbb beszerzése. Ezt igyekszünk úgy fejleszteni , hogy a legkisebb tagintézményeinket is javára szolgáljunk.

 

Mérlegek

 2012

Melléklet-1

Melléklet-2

 

2013

Melléklet-1

Melléklet-2

Melléklet-3