Kedves Képviselők!

Rendkívüli egyesületi közgyűlést hívunk össze  2015. február 26-án csütörtökön az NKE Központi Könyvtára Internet szobájába (a főbejárat melletti bal oldali szoba) 10.30 órától 13.00 óráig, amelyre szeretettel meghívjuk és elvárjuk.

Az új Ptk. előírásaihoz igazítjuk az alapszabályunkat.

Létre kell hoznunk a természetes személy tag lehetőséget, amelybe olyan magánszemélyek tartozhatnak, akik a felsőoktatás területén dolgoznak/dolgoztak. Terveink szerint a tagdíjuk 200 Ft/év lenne (adminisztrációs költség), amelyet valamelyik egyesületi rendezvényen kell személyesen befizetni nyugta ellenében. 3 évi nem-fizetés kizáró ok lenne.

Kérem, jelezze e-mail-ben javaslatait, valamint azt, hogy természetes személy tag szeretne-e lenni! Továbbá várjuk javaslatait a tisztségekre.

Az alábbi meghívó  tartalmazza a részleteket.

Meghívó